کتاب Kucuk Prens

اثر آنتوان دو سنت اگزوپری از انتشارات معیار علم-داستان فلسفی

Cuando un piloto se ve forzado a aterrizar en el desierto del Sahara, conoce a un pequeño principe proveniente de otro planeta, que se encuentra viajando por el universo descubriendo la extraña forma en que los adultos ven la vida.

El principito comparte historias de su propio planeta, con sus tres volcanes y una flor arrogante, a medida que va comprendieno el valor del amor y la amistad.

Una parabola maravillosa para todas la edades, con bellas ilustraciones por parte del autor.


خرید کتاب Kucuk Prens
جستجوی کتاب Kucuk Prens در گودریدز

معرفی کتاب Kucuk Prens از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب Kucuk Prens


 کتاب حکیمی در مسیر عاشقی
 کتاب مردی که خواب است
 کتاب 111 تمرین فلسفی با کودکان
 کتاب A Fraction of the Whole
 کتاب بودا و تروریست
 کتاب Kucuk Prens