معرفی کتاب گدا

اثر نجیب محفوظ از انتشارات نیلوفر - مترجم: محمد دهقانی-داستان فلسفی

در حالی که کمتر آشکارا سیاسی نسبت به سایر آثار نقیب مهفوز است، این رمان بزرگترین مسئله سیاسی "همه" - معنای زندگی است. عمر، وکیل موفق، ثروتمند و محترم محترم در قاهره، در سن متوسط خود به یک نقطه بحران روانشناختی رسیده است. ناامیدی و جستجو برای معنی او را از کارش، خانواده اش و در نهایت دوستانش تبدیل می کند. به نظر می رسد که هنگامی که یک آرمانگرای جوان در دهه 1930 تلاش کرد تغییرات سوسیالیستی را آغاز کند، به نظر می رسد که بیش از هرچیزی از ربطی به هرچیزی برخوردار باشد (کلمه ای که در پیش رو مورد استفاده قرار می گیرد). از دوستان دیگر او از جوانان او یکی از روزنامه نگاران موفق است و دیگری 20 سال زندان را سپری کرده است.


خرید کتاب گدا
جستجوی کتاب گدا در گودریدز

معرفی کتاب گدا از نگاه کاربران
دسته بندی های مرتبط با - کتاب گدا


#جایزه نوبل ادبیات - #ادبیات داستانی - #داستان فلسفی - #داستان درام - #ادبیات کلاسیک - #ادبیات مصر - #دهه 1960 میلادی -
#انتشارات نیلوفر - #نجیب محفوظ - #محمد دهقانی
کتاب های مرتبط با - کتاب گدا


 کتاب سن عقل
 کتاب سلوک به سوی صبح
 کتاب مائده های زمینی و مائده های تازه
 کتاب سرود مقدس
 کتاب مرگ خوش
 کتاب کیفر آتش (برج بابل)