کتاب کودکی یک رئیس

اثر ژان پل سارتر از انتشارات ققنوس - مترجم: حسین سلیمانی نژاد-داستان فلسفی

به‌رغم ضرباهنگ سريع زندگی امروز، اوقات ما پر است از فراغت‌های كوتاه و فرصت‌های طلايی. اتاق انتظار پزشك و صف بانك و وقت‌هايی كه توی تاكسی و مترو می‌گذرانيم، می‌تواند وقف سرك كشيدن از پنجره‌ای كوچك به جهان عجيب شاهكارهای ادبی شود. نيز، بارها اتفاق افتاده كه تلاش كرده‌ايم مطالعه‌ی يكی از اين شاهكارها را آغاز كنيم اما به دليل هيبت اثر، نداشتن زمان كافی يا همگام نشدن با حال و هوای داستان از اين كار بازمانده‌ايم. در اين مواقع دسترسی به گزيده‌ای خوشخوان و مناسب از آثار نويسنده می‌تواند جرئت و شوق مطالعه‌ی نوشته‌ای را كه خواندنش كاری شاق به نظر می‌رسيد در ما برانگيزد. پانوراما همين هدف را دنبال می‌كند: جهان‌نمايی وسيع كه به آسانی در دسترس عموم مخاطبين قرار می‌گيرد؛


خرید کتاب کودکی یک رئیس
جستجوی کتاب کودکی یک رئیس در گودریدز

معرفی کتاب کودکی یک رئیس از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کودکی یک رئیس


 کتاب نقاشی
 کتاب گرگ بیابان
 کتاب همزاد
 کتاب کاندید یا خوش باوری
 کتاب زائر کوم پوستل
 کتاب دمیان