کتاب کتاب خنده و فراموشی

اثر میلان کوندرا از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان - مترجم: فروغ پوریاوری-داستان فلسفی

سال ۱۹۷۱ و میرک می‌گوید که ستیز با قدرت، ستیز حافظه با فراموشی است. می‌کوشد آن‌چه را دوستانش بی‌احتیاطی می‌نامند چنین توجیه کند: ثبت دقیق خاطرات روزانه، نگه‌داشتن تمام مکاتبات و یادداشت‌‌برداری از جلساتی که در آن‌ها درباره شرایط موجود و مقصد آینده بحث می‌شود. به آن‌ها می‌گوید، هیچ‌یک از اعمال ما سرپیچی از قانون اساسی نیست. سعی در پنهان‌کاری، احساس گناه ـ آغاز پایان است؛


خرید کتاب کتاب خنده و فراموشی
جستجوی کتاب کتاب خنده و فراموشی در گودریدز

معرفی کتاب کتاب خنده و فراموشی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب کتاب خنده و فراموشی


 کتاب جستارهایی در باب عشق
 کتاب سرود مقدس
 کتاب ساحره پورتوبلو
 کتاب گروه محکومین
 کتاب گروه محکومین
 کتاب عزازیل