کتاب کاندید

اثر ولتر از انتشارات توس - مترجم: هانیه فهیمی-داستان فلسفی

ساده‌دل به حساب عادت، با دمیدن خورشید و به بانگ خروس از خواب برخاست. او هم چون جماعت اعیان نبود که کسل و بی‌حال تا وقتی که خورشید به نصف‌النهار برسد در رخت خواب می لولند، نه می‌توانند بخوابند و نه می‌توانند برخیزند؛


خرید کتاب کاندید
جستجوی کتاب کاندید در گودریدز

معرفی کتاب کاندید از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کاندید


 کتاب نارسیس
 کتاب خطابه سقوط رم
 کتاب ننامیدنی
 کتاب صومعه ی کوچک
 کتاب لبه تیغ
 کتاب نفر دیگری که در بهشت ملاقات می کنید