کتاب ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات آوای چکامه - مترجم: چکامه چاوشی-داستان فلسفی

ورونیکا، دختر جوانی‌ که‌ به‌ دنبال‌ مرگ‌ رفته، زندگی‌ را می‌یابد. او نزدیک‌ یک‌ هفته‌ بین‌ زندگی‌ و مرگ‌ سرگردان‌ است، ولی‌ آگاهی‌اش‌ از مرگ‌ باعث‌ می‌شود شدیدتر زندگی‌ کند و کارهایی‌ را انجام‌ دهد که‌ پیش‌ از آن‌ هرگز نکرده‌ بود. ورونیکا به‌ آن‌ چه‌ ندارد می‌اندیشد و زندگی‌ خود را دوباره‌ ارزیابی‌ می‌کند؛
به نظر می‌رسد که ورونیکا هرچه می‌خواهد دارد. شب‌ها برای تفریح بیرون می‌رود، با مردهای جذاب ملاقات می‌کند، اما شاد نیست. در زندگی‌اش چیزی کم است. برای همین است که صبح روز ۱۱ نوامبر سال ۱۹۹۷، تصمیم می‌گیرد بمیرد. با قرص دست به خودکشی می‌زند و هرچند خودکشی‌اش موفق نیست، دکتر به او می‌گوید که تا چند روز دیگر می‌میرد؛


خرید کتاب ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد
جستجوی کتاب ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد در گودریدز

معرفی کتاب ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد


 کتاب پیکار با سرنوشت
 کتاب مسئله اسپینوزا
 کتاب دنیای سوفی
 کتاب گرترود
 کتاب و تو خواهی یافت
 کتاب ژاک قضا و قدری و اربابش