کتاب ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات نشر ثالث - مترجم: حسین نعیمی-داستان فلسفی

ورونیکا، دختر جوانی‌ که‌ به‌ دنبال‌ مرگ‌ رفته، زندگی‌ را می‌یابد. او نزدیک‌ یک‌ هفته‌ بین‌ زندگی‌ و مرگ‌ سرگردان‌ است، ولی‌ آگاهی‌اش‌ از مرگ‌ باعث‌ می‌شود شدیدتر زندگی‌ کند و کارهایی‌ را انجام‌ دهد که‌ پیش‌ از آن‌ هرگز نکرده‌ بود. ورونیکا به‌ آن‌ چه‌ ندارد می‌اندیشد و زندگی‌ خود را دوباره‌ ارزیابی‌ می‌کند؛
به نظر می‌رسد که ورونیکا هرچه می‌خواهد دارد. شب‌ها برای تفریح بیرون می‌رود، با مردهای جذاب ملاقات می‌کند، اما شاد نیست. در زندگی‌اش چیزی کم است. برای همین است که صبح روز ۱۱ نوامبر سال ۱۹۹۷، تصمیم می‌گیرد بمیرد. با قرص دست به خودکشی می‌زند و هرچند خودکشی‌اش موفق نیست، دکتر به او می‌گوید که تا چند روز دیگر می‌میرد؛


خرید کتاب ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد
جستجوی کتاب ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد در گودریدز

معرفی کتاب ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد از نگاه کاربران
90. Veronika decide morrer = Veronika Decides To Die (On the Seventh Day #2), Paulo Coelho
Veronika Decides to Die (Portuguese: Veronika Decide Morrer) is a novel by Paulo Coelho. It tells the story of 24-year-old Slovenian Veronika, who appears to have everything in life going for her, but who decides to kill herself.
ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد - پائولو کوئیلو (کاروان) ادبیات، تاریخ نخستین خوانش: سپتامبر سال 2000 میلادی
عنوان: ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد؛ نویسنده: پائولو کوئلیو؛ مترجم: آرش حجازی؛ تهران، کاروان، 1378؛ در 236 ص؛ مصور، عکس؛ چاپ پنجم 1378؛ ششم تا هشتم 1379؛ نهم تا یازدهم 1380؛ دوازده و سیزدهم 1381؛ نوزدهم 1386؛ بیست و دوم 1388؛ موضوع: داستانهای نویسندگان برزیلی - قرن 20 م
ورونیکا، دختر جوانی‌ که‌ به‌ دلیل‌ آزادی‌ مطلق‌ و فراموشی‌ ابدی‌ به‌ دنبال‌ مرگ‌ رفته، زندگی‌ را می‌یابد. او نزدیک‌ یک‌ هفته‌، بین‌ زندگی‌ و مرگ‌ سرگردان‌ است، ولی‌ آگاهیش از مرگ‌ باعث‌ می‌شود، زندگی‌ کند و کارهایی‌ را انجام‌ دهد، که‌ پیش‌ از آن‌ هرگز نکرده‌ بود. ورونیکا به‌ آنچه‌ ندارد می‌اندیشد، و زندگی‌ خود را دوباره‌ ارزیابی‌ می‌کند. ا. شربیانی

مشاهده لینک اصلی
اگر همین حالا به ما بگویند فقط یک هفته زنده ای چه میکنیم ؟ آیا زانوی غم بغل کرده و سرعت فرسایش درونی حتی از خود مرگ هم قوی تر و سریع تر روحمان را از جسم جدا میکند ؟ یا که سعی میکنم از لحظه لحظه ی آن ۷ روز نهایت استفاده را کنیم و جدا تمام حسرت هارا حالا شاید اندکی شان را تجربه کنیم و با لبخند به آغوش روز هفتم و مرگ برویم ؟ ما هیچ از زندگی نمیدانیم . ما بلد نیستیم زندگی کنیم . ما ربات های خواب آلودی هستیم که یا در گذشته به سر میبریم یا در آینده و نگران آن لحظاتی هستیم که هرگز فرا نرسیده درست مثل ورونیکا ؛ در آن مدت که دکتر به او گفت به مرگ نزدیک میشود زندگی اش شروع شد و خودش و استعدادش را کشف کرد و حتی باعث تاثیرات مثبت در بقیه شد و چند نفر را از خواب بیدار کرد و به واژه ی صحیح زندگی برگرداند . منظورم از زندگی چیزی بالاتر از حالات رباتی خودمان هست ، حتی من هم با خواندن این کتاب فهمیدم که معنی زندگی را نمیفهمم و بدتر که نمیدانم اگر بفهمم چطوری میشود و *تبدیل به چه انسانی میشوم و بلد نیستم رها باشم و از رهایی فراریم ، گفتن لغت *تبدیل باز هم اشتباه هست باید بگویم اگر زندگی را بفهمم خود واقعی ام خودی که سالها زیر خاکسترهای درونی پنهان هست سر بیرون میاورد و نفس میشکد و با هر نفسش به خودم باز میگردم و رها از گذشته و آینده عاشق زمان حال، فقط در زمان حال از فرصتم برای انسان بودن استفاده میکنم و بیداری آرزوی من هست و شاید روزی چیزی کسی جایی باعث شد که من بیدار شوم ... در طلب آن بیداریم

مشاهده لینک اصلی
Pretty, single, 24-year-old Veronika decides to die for two reasons, both of them phony: one, because she realizes she will one day be old; and two, because a lot of things are wrong in this world. She then takes a lot of sleeping pills. While waiting to die, as if shes waiting for her cat to finish drinking its milk, Veronika decides to read a magazine and then write to the editor of that magazine. Which made the scene cartoonish.

This rare combination of phoniness and cartoonishness gelled and gave birth to this masterpiece. A masterpiece of nothingness, like a gigantic void proud of its vast emptiness. Paolo Coelho is like a god, not only to those who worship him, for he has created something out of nothing using the time-tested way of hoodwinking morons who read books like this: sprinkling lots of amphibologies and gobbledygooks to a plotless tale of nonsense. Gripping their highlighters, these morons would then make passages like this shine in neon, marvel at how deep they are, and then give the book a 5-star rating at goodreads.com--

@We all live in our own world. But if you look up at the starry sky, youll see that all the different worlds up there combine to form constellations, solar systems, [email protected] (p.162).

He could have added: If you feel all alone in this big, wide world as if you carry the weight of all the sadness there is, then look up at the starry, starry sky during a starry, starry night and realize that there are aliens living in all those other planets who, in their solitude, likewise pine for the worlds they cannot see.

Damn, I sure do sound better than Coelho!

مشاهده لینک اصلی
Fantastic read! Awesome! I could not put the book down!

“Veronika Decides to Die” – just read the title again….decides to die…
How many times have you said to yourself, at least I have, “Ahh…I don’t care, I don’t really want to live anymore”, without even thinking about the meaning of it.

So Veronika said the same thing and decided to do something about it. Why?
Nothing bad had happened to Veronika, she was beautiful, had a regular life…very ordinary though ... but normal
She decided that it was not exciting enough, and decided to die!
But her suicide attempt didn’t succeed and she ended up in the mental hospital. The pills ruined her heart and she had one more week to live before she dies – or so she was told.

@An awareness of death encourages us to live more [email protected] Having only week to live, Veronika re-discovers herself sexually and emotionally, falls in love, and starts having this eagerness to live.

In addition, her suicide touched lives of other people in the mental hospital, who started cherish every day of their lives.

@Basically everything that happens in our life is our fault, and our fault [email protected]

So when the next time you say to yourself, “Ahh…I don’t care, I don’t really want to live anymore” - think twice.

2014 Update:
I re-read this book this year for my book club... 6 years since I read it first. I agree with all points after my first read but want to add some additional points on issues that Coelho discusses:

- Conformity, society norms and its danger
- Madness/insanity and what they really mean within the chains of society norms; how society norms varies from culture to culture, and how personal individuality can be affected by these “norms”
- Death and life and how knowing that death is imminent changes your perception of life: you start appreciating every moment and allow yourself to express yourself
- The book discusses other characters, Mari, Zedka, and Eduard. They were hiding inside the walls of Vilette because they were trying to escape the real world due to similar reasons related to to not being understood by their families and society. Vilette’s environment created a shield from the real world, “society”, and allowed these “insane” people to express themselves and behave the way they want without criticism. At the end… Veronika’s suicide affects them profoundly awakening in them a desire to live outside of Vilette’s walls and also making them to realize that Vilette is just another form of controlled society with its own rules and acceptance. And that at the end the true happiness lies in our own desire and believe, in our own acceptance and willingness to remove any boundaries and allow ourselves to live to the fullest, and be happy!

مشاهده لینک اصلی
Veronika is a 24 year old Slovenian woman who one day decides to kill herself, apparently because (1) @everything in her life was the same and, once her youth was gone, it would be downhill all the [email protected] and (2) everything is wrong with the world and she feels powerless to make things right. After she takes an overdose of sleeping pills, Veronika wakes up in a mental asylum and the remainder of the book is, basically, a series of interactions between Veronika and a number of the inhabitants of the asylum, including a young schizophrenic named Eduard, who mainly stands around mutely and masturbates while Veronika plays the piano. Veronika (what else!) inexplicably falls in love with him, after she similarly inexplicably regains her joie de vivre.

I suppose, that tells you pretty much everything you need to know about Veronika, and certainly Coelho does not add much else in terms of characterisation. Some reviewers have pointed out that to create realistic characters or believable plot is not the point of this book and certainly not Coelhos intention. I guess one really has no choice but to agree with this as it is patently obvious that this is not so much a book as a meditation on insanity with characters and plot which are merely vehicles to convey the authors thoughts on the subject and encourage the reader to reflect on the same and to explore how they may feel/behave/think in similar circumstances.

Paulo Coelho himself makes a brief and pointless appearance at the beginning of the book to tell you that it is based on his own experiences as a mental patient and proceeds to bash you over the head with his message, which is that everyone is crazy, insanity and genius are two sides of the same coin and we should all let our inner freak out and stop trying to conform.

As a reader, I find this approach supremely unsatisfactory. For some reason, I tend to be much more receptive to the message when I can actually bring myself to care about the story or the characters, however unsympathetic they may be. I am sometimes able to forgive lack of plot or character development if the book is particularly informative or beautifully written or manages to turn me on or makes me think about a subject in a new and interesting way. Unfortunately, this book did none of that. Veronika fails even as a placeholder because her actions are so absurd and incomprehensible that I was completely unable to relate to them or to put myself in her shoes. So all that was left was the message and I had absolutely no patience for Coelhos particular brand of preachy self-help pop-psychology.

مشاهده لینک اصلی
this shitty, whiny book in a nutshell, which is all it deserves: a simple, trite, self-indulgent allegory that poorly contemplates the similarities between genius and insanity

i think this is the worst passage ive read so far:
Vitriol was a toxic substance whose symptoms he had identified in his conversations with the men and women he had met. Now he was writing a thesis on the subject, which he would submit to the Slovenian Academy of Sciences for its scrutiny. It was the most important step in the field of insanity since Dr. Pinel had ordered that patients should be unshackled, astonishing the medical world with the idea that some of them might even be cured.
As with the libido—the chemical reaction responsible for sexual desire, which Dr. Freud had identified, but which no laboratory had ever managed to isolate—Vitriol was released by the human organism whenever a person found him- or herself in a frightening situation, although it had yet to be picked up in any spectrographic tests. It was easily recognized, though, by its taste, which was neither sweet nor savory—a bitter taste. Dr. Igor, the as-yet-unrecognized discoverer of this fatal substance, had given it the name of a poison much favored in the past by emperors, kings, and lovers of all kinds whenever they needed to rid themselves of some obstructive person.


if you are filled with the incomprehensible rage that follows after utter dullness like this, we will probably make good friends.

so i actually finished this, and guess what! it was consistently awful. entirely insipid with a delightful dose of misogyny--outside of the entire premise of the book, a young woman just @[email protected] to kill herself basically because shes bored; apparently veronika only discovers life is worth living after meeting a boring artist dude & and (spoiler ahead) it turns out her male doctor was drugging her with a medicine that mimics heart attacks solely so she could discover how important life is worth living. what??? in no way is this examined for how fucked up it is and were supposed to just sit back and enjoy the shitty advice on how to live life thats being spewed. i probably would have enjoyed this when i was fifteen and didnt know any better, but im an adult human with critical thinking skills. i am not impressed with contrived, falsely @[email protected] drivel. yall shouldnt be either.

مشاهده لینک اصلی
At about 50 pages in, its a little frightening how much Ive identified with Veronika thus far, how much I understand her rationale for wanting to die. She can only see one path unfolding for herself, and its one she cant stomach. I get that. But unlike Veronika I havent given up hope that my path may yet fork off in unexpected and exciting directions.

I also read and think there must be a certain kind of comfort in going truly insane. Not this garden-variety neurosis I experience, but really, disconnected-from-reality insane. Were so frightened of the idea of insanity, of not knowing whats going on around us or not being able to distinguish truth from fantasy, but what would it be like to live it? Theres a part of me that thinks maybe it would be just a little liberating, and I can understand why the Fraternity (?) wants to stay in the asylum instead of returning to the world outside.

---

Im settled in to read. Its drizzling rain and the sky outside is a deep, melancholy gray. Ive got pillows stacked up on the couch, the cat languorously swishing his tail as he gazes out the window, and a cup of chocolate truffle coffee on the little rolling cart we use for a coffee table. Angelo Badalementis haunting soundtrack music from Twin Peaks pours from the tinny speakers on my laptop. Its kind of a perfect day.

I just came across this passage.

Depression.

The doctors said that a recently discovered substance, serotonin, was one of the compounds responsible for how human beings felt. A lack of serotonin impaired ones capacity to concentrate at work, to sleep, to eat, and to enjoy lifes pleasures. When this substance was completely absent, the person experienced despair, pessimism, a sense of futility, terrible tiredness, anxiety, difficulties in making decisions, and would end up sinking into a permanent gloom, which would lead either to complete apathy or suicide.

...

In Zedkas case, however, the reasons were simpler than anyone suspected: there was a man hidden in her past, or rather, the fantasy she had built up about a man she had known a long time ago.


Oh, Zedka, I suspect many of us can trace the roots of depression to the fantasy of a man (or woman) hidden in our pasts.

Im now eager to read on and discover Zedkas story.

The impossible love. The refusal to believe the impossible love is impossible. Hope itself can be a sort of madness sometimes, when its false, when we allow it to consume us rather than uplift. Yes. I know this.

Now back to Veronika, and, holy shit, I could just as well be reading my own journal.

She had overcome her minor defects only to be defeated by matters of fundamental importance. She had managed to appear utterly independent when she was, in fact, desperately in need of company. ... She gave all her friends the impression that she was a woman to be envied, and she expended most of her energy in trying to behave in accordance with the image she had created of herself.

Because of that she had never had enough energy to be herself, a person who, like everyone in the world, needed other people in order to be happy. But other people were so difficult. They reacted in unpredictable ways, they surrounded themselves with defensive walls, they behaved just as she did, pretending they didnt care about anything. ...

She might have impressed a lot of people with her strength and determination, but where had it left her? In the void. Utterly alone.


I suspect Veronika soon will learn shes not quite as alone as she thinks. God, I hope so.

Also? I think I have to stop reproducing passages from this book or Ill end up quoting the whole damn thing.

Dr. Igor? The psychiatrist? Quite possibly the craziest character in the book. Hes laughably absurd. I loved the interchange between him and Veronikas mother -- the jumping back and forth between points-of-view and the mothers puzzlement at the things Igor was saying.

Oh. Heres another snippet.

@Havent you learned anything, not even with the approach of death? Stop thinking all the time that youre in the way, that youre bothering the person next to you. If people dont like it, they can complain. And if they dont have the courage to complain, thats their [email protected]

The supposedly insane people in this novel are all ones who are challenging and rejecting these unspoken rules we all live by, that hold us down and hold us back. These ideas that we should follow certain expected paths and behave in certain ways and suppress our true selves. These lunatics are calling bullshit on society, and its wonderful.

---

And now Im done, and I feel like Ive gone on a journey with this book and come out the other side much like Veronika, Mari, Eduard and Zedka -- ready to embrace my life and my capacity for love.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد


 کتاب تهوع
 کتاب زوربای یونانی
 کتاب برادران کارامازوف
 کتاب شوخی
 کتاب بینایی
 کتاب محاکمه