کتاب والکری ها

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات نشر ثالث - مترجم: مریم الماسی-داستان فلسفی

جين گفت: «وقتی با والكری‌ها ملاقات كنی، چيزی كنار اومدن باهاشون رو آسون می‌كنه.» «چه چيزی؟» مرد جوان خنديد. «خودت متوجه می‌شی اما بهتر بود زنت رو با خودت نمی‌آوردی.»؛


خرید کتاب والکری ها
جستجوی کتاب والکری ها در گودریدز

معرفی کتاب والکری ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب والکری ها


 کتاب خون دیگران
 کتاب و تو خواهی یافت
 کتاب کودکی یک رئیس
 کتاب نارسیس
 کتاب گروه محکومین
 کتاب روشنگری شگفت انگیز پرفسور کاریتا