کتاب نفر دیگری که در بهشت ملاقات می کنید

اثر میچ آلبوم از انتشارات قطره - مترجم: ماندانا قهرمانلو-داستان فلسفی

آن زن می‌گفت كه هر پايانی يك آغاز نيز محسوب می‌شود و اين كه ما فقط اين موضوع را در لحظه‌ی اتفاق نمی‌دانيم. و دخترك در بقيه‌ی روزهای زندگی‌اش آسوده خاطر می‌شد، چرا كه می‌دانست ترس‌ها يا فقدان‌هايش هر چه باشند بهشت پاسخ به كل سوال‌های كره‌ی زمينی‌اش را دربردارد و كارش را پنج نفری شروع می‌كند كه منتظرش هستند، همان‌طور كه منتظر همه‌مان هستند، آن هم زير چشمان خدا و در معنی حقيقی آن ارزشمندترين كلمه. خانه. از آن لحظه، بهشت را به عنوان مكانی نظاره كردم كه در آن‌جا با كسانی روبه‌رو می‌شويم كه با آن‌ها روی كره‌ی زمين در ارتباط بوديم و در آن‌جا اين فرصت را به دست می‌آوريم تا دوباره آن‌ها را ببينيم. اما اذعان می‌كنم كه اين فقط ديدگاه من است. بی‌شمار ديدگاه ديگر در كنار كلی تعريف مذهبی وجود دارند كه بايد به همه‌شان احترام گذاشت. بنابراين، اين رمان و برداشتش از آن دنيا به منزله‌ی يك آرزو است، نه باوری متعصبانه؛ افراد محبوبی هم‌چون ادی آشتی و صلحی را پيدا می‌كنند كه روی كره‌ی زمين از آن اجتناب كردند و تشخيص می‌دهند كه چه‌قدر همه‌مان بر يكديگر تاثير می‌گذاريم، آن هم در هر روز از اين زندگی ارزشمند. «در حالی كه آنی درس‌هايی را در مورد معنی و ارزش مرگ و زندگی فرا می‌گيرد، ميچ البوم داستان صميمانه‌اش را با پيچشی كاملا غيرمنتظره به پايان می‌رساند. چندين و چند جلد سفارش بدهيد كه دستمال كاغذی‌هايشان را دم دست نگه دارند.»؛


خرید کتاب نفر دیگری که در بهشت ملاقات می کنید
جستجوی کتاب نفر دیگری که در بهشت ملاقات می کنید در گودریدز

معرفی کتاب نفر دیگری که در بهشت ملاقات می کنید از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نفر دیگری که در بهشت ملاقات می کنید


 کتاب روزی که زندگی کردن را آموختم
 کتاب شاهزاده خانم بابل
 کتاب پلی به سوی جاودانگی
 کتاب دم را دریاب
 کتاب تمثیلات
 کتاب درک یک پایان