کتاب ناخوش احوال

اثر آلبرتو بارراتیسکا از انتشارات قطره - مترجم: شقایق قندهاری-داستان فلسفی

نتيجه‌ی آزمايش‌ها آمده؟ به محض خارج شدن اين كلمه‌ها از دهانش، از گفتن‌شان پشيمان می‌شود. آندرس ميراندا دلش می‌خواهد سوالش را ميان زمين و هوا بقاپد و آن را روانه‌ی همان جايی كند كه از آن بيرون آمده است، و بار ديگر آن را در پس سكوت پنهان نگه دارد. ولی نمی‌تواند، كار از كار گذشته است. هم‌اينك آندرس با قيافه‌ی رئيس بخش راديولوژی مواجه است، كه زوركی با حس همدلی لبخندی تحويلش داده و يك پاكت بزرگ قهوه‌ای دستش می‌دهد؛ لب‌هايش در هم پيچ ‌و تاب خورده‌اند و چشم‌های تيره رنگش مثل دو لكه‌اند؛


خرید کتاب ناخوش احوال
جستجوی کتاب ناخوش احوال در گودریدز

معرفی کتاب ناخوش احوال از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ناخوش احوال


 کتاب بارون درخت نشین
 کتاب دست نوشته های آکرا
 کتاب دروغ گویی روی مبل
 کتاب 2666
 کتاب ولگردهای دارما
 کتاب نفر دیگری که در بهشت ملاقات می کنید