کتاب مرگ ایوان ایلیچ

اثر لئو تولستوی از انتشارات مهتاب - مترجم: تیمور قادری-داستان فلسفی

Hailed as one of the worlds supreme masterpieces on the subject of death and dying, The Death of Ivan Ilyich is the story of a worldly careerist, a high court judge who has never given the inevitability of his dying so much as a passing thought. But one day, death announces itself to him, and to his shocked surprise, he is brought face to face with his own mortality.

How, Tolstoy asks, does an unreflective man confront his one and only moment of truth?

This short novel was an artistic culmination of a profound spiritual crisis in Tolstoys life, a nine-year period following the publication of Anna Karenina during which he wrote not a word of fiction.
A thoroughly absorbing and, at times, terrifying glimpse into the abyss of death, it is also a strong testament to the possibility of finding spiritual salvation.


خرید کتاب مرگ ایوان ایلیچ
جستجوی کتاب مرگ ایوان ایلیچ در گودریدز

معرفی کتاب مرگ ایوان ایلیچ از نگاه کاربران
تولستوی در مورد افکار یک مرد کسب و کار تخریب شده و صعود کننده ی اجتماعی که او به آرامی می میرد، به خوبی با مقاله ی autobiographical تولستوی درباره جستجوی او برای ایمان متصل است. با هم جمع می شوند، آنها هر گونه قطعه ای را در اختیار شما قرار می دهند و ذهن نویسندگان. تحریک آمیز و غیرقابل تحمل، این ها کارهای مهم یک نویسنده مهم هستند.

مشاهده لینک اصلی
ترجمه ی یک مقاله ی نویسنده و کار من خیلی طولانی شده است. من نمی توانم کمک کنم، اما تعجب می کنم که چگونه من ایوان ایلیچ را حتی دو سال قبل زمانی که بحران نیمه عمر من در شکوفایی کامل بود گرفته بودم. اعتراف، زندگی نامه تلولوژیک روحانی، به دست آوردن برخی از جفت شدن، اما هنوز خواندن خسته کننده است.

مشاهده لینک اصلی
در مرگ ایوان ایلیچ، شخصیت داستانی تولستوی، ایوان مواجه با مرگ است و خود را آماده نمی کند. تولستوی در اعترافات خاطرات خود با زندگی مواجه است و همچنین خود را آماده نشده است. معنای زندگی چیست و چگونه می توانیم بدانیم چگونه زندگی کنیم تا بتوانیم مرگ را تجربه کنیم؟ اتصال این دو آثار در یک جلد، بسیار حساس است.

مشاهده لینک اصلی
تولستوی نابغه در این داستان کوتاه اما شدید از مرگ مرد است. دوستان و خانواده او نگرش این است که آنها زندگی خود را در مقایسه با شدت آلودگی و مسائل معنوی که او مواجه است را مختل می کند.

مشاهده لینک اصلی
ترجمه بسیار عالی توسط پیتر کارسون. هر كتاب كوتاه بسیار خوب است، اما 3 فصل گذشته اعترافاتی كه تولستوی از مسیحیت حمایت می كند اما عجیب و غریب در مورد مراسم و دروغ در کلیسا است، بسیار شگفت انگیز است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مرگ ایوان ایلیچ


 کتاب مالون می میرد
 کتاب مامان و معنی زندگی
 کتاب رساله دلاور اشراق
 کتاب درمان شوپنهاور
 کتاب مرسیه و کامیه
 کتاب دیوار