کتاب محفل فلسفی یکشنبه ها

اثر الکساندر مک کال اسمیت از انتشارات هرمس - مترجم: پژمان طهرانیان-داستان فلسفی

اين رمانی است معمايی-كارآگاهی با مايه‌های فلسفی. شخصيت اصلی كتاب زنی روشنفكر است اهل فلسفه‌ی اخلاق و علاقه به هنر و ادبيات. داستان در شهر ادينبروی اسكاتلند می‌گذرد و در طول آن، معمای مرگ مرد جوانی كه زن شاهد آن بوده، با تاملات خاص اين زن و ارتباطش با جامعه و نزديكانش، و نيز دغدغه‌های فلسفی و اخلاقی او در هم می‌آميزند و با ارجاعی‌هايی گسترده به تاريخ و اسطوره و فلسفه و هنر و روانشناسی و سياست و اقتصاد در غرب، رمانی عميق و چندوجهی پديد می‌آورند. نويسنده‌ی بريتانيايی اين رمان از پركارترين و تحسين‌شده‌ترين نويسندگان معاصر است و سال‌هاست كه، در كنار نويسندگی، در دانشگاه ادينبروی اسكاتلند حقوق پزشكی تدريس می‌كند.


خرید کتاب محفل فلسفی یکشنبه ها
جستجوی کتاب محفل فلسفی یکشنبه ها در گودریدز

معرفی کتاب محفل فلسفی یکشنبه ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب محفل فلسفی یکشنبه ها


 کتاب رازها
 کتاب قصه جزیره ناشناخته
 کتاب والکری ها
 کتاب مالوی
 کتاب مجموعه هاینریش بل
 کتاب یادداشت های زیرزمین و شب های روشن