کتاب مائده های زمینی و مائده های تازه

اثر آندره ژید از انتشارات نیلوفر - مترجم: مهستی بحرینی-داستان فلسفی

میوه های زمین یک کار متمایز است: آیه، شعر پروس، سفرنامه، خاطرات و گفتگو. گرچه عناصر داستان و زندگینامه وجود دارد، بهتر است به عنوان یک کار فلسفه توصیف شود. حجم منتشر شده در واقع شامل دو اثر است که تقریبا چهل سال از هم جدا شده است. قسمت اول، زمانی که Gide از یک بیماری نزدیک مرگبار رهایی یافت، نوشته شد. او در سفرنامه و آيات جالبی، سفرهای خود را به جنوب ایتالیا، مزرعه ای در نرماندی و نقاط مختلف شمال آفریقا توصیف می کند. تم مداوم در حال حاضر در حال زندگی است و خیساندن احساسات و تجربیات، هر چند دلپذیر یا ناخوشایند است. قسمت دوم، زمانی که گید در شصت سالگی نوشته شده بود، تایید فلسفه ی نوجوانی او است، و همچنین یک نظر گسترده تر در مورد زمینه های مذهبی و سیاسی آن. او می گوید، بزرگترین تاسف، چیزهایی نیست که ما انجام دادیم، بلکه مواردی بود که ما ندیدیم - فرصت هایی که ما گذشتیم، تجربه هایی که از دست داده ایم، لذت هایی که ما خود را انکار کردیم.


خرید کتاب مائده های زمینی و مائده های تازه
جستجوی کتاب مائده های زمینی و مائده های تازه در گودریدز

معرفی کتاب مائده های زمینی و مائده های تازه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مائده های زمینی و مائده های تازه


 کتاب سلام کسی اینجا نیست؟
 کتاب هیچ راهی دور نیست
 کتاب گفتگوهایی با لئوکو
 کتاب کاوش های یک سگ
 کتاب گوشه نشین
 کتاب گروه محکومین