کتاب غریبه عجیب

اثر مارک تواین از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: نجف دریابندری-داستان فلسفی

در کتاب « غريبه عجيب» تواین در قالب داستانی خیالی ماجرای ورود فرشته‌ای به نام شیطان به دهکده‌ای دور افتاده در اتریش را ترسیم می کند. دهکده‌ای که مردم آن اعتقادات مذهبی‌ و تعصبات قوی‌ای دارند اما با این همه شیطان به سادگی‌ بین آنها راه پیدا می‌کند و با ۳ پسر بچه از اهالی دهکده دوست می شود و از طریق آنها به مردم شهر نزدیک می شود و سعی‌ می‌کند به روش خود مثل دیوانه کردن و کشتن و... زندگی‌ مردم دهکده را تغییر داده و مسیر زندگی‌ آنهارا عوض کند


خرید کتاب غریبه عجیب
جستجوی کتاب غریبه عجیب در گودریدز

معرفی کتاب غریبه عجیب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب غریبه عجیب


 کتاب پرسش ها
 کتاب تیل
 کتاب غریبه عجیب
 کتاب وای آدم ها چقدر خوشحال اند
 کتاب خموشان
 کتاب خاطرات عاشقانه یک گدا