کتاب ضیافت افلاطون (راهنمای خواننده)

اثر توماس کوکسی از انتشارات نشر نی - مترجم: محمدعلی شامخی-داستان فلسفی
خرید کتاب ضیافت افلاطون (راهنمای خواننده)
جستجوی کتاب ضیافت افلاطون (راهنمای خواننده) در گودریدز

معرفی کتاب ضیافت افلاطون (راهنمای خواننده) از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ضیافت افلاطون (راهنمای خواننده)


 کتاب The Razor’s Edge
 کتاب Fathers and Sons
 کتاب Steppenwolf
 کتاب Notes from Underground
 کتاب The Grand Inquisitor
 کتاب رویای شکنجه گر