کتاب زوربای یونانی

اثر نیکوس کازانتزاکیس از انتشارات نگاه - مترجم: محمود مصاحب-داستان فلسفی

این مبارزه بین زیبایی شناختی و عقلانی، زندگی درونی و زندگی ذهن است. رمان کلاسیک Zorba یونانی داستان دو مرد، دوستی باور نکردنی آنها و اهمیت زندگی به طور کامل است. زوربا، یک مرد کارگر یونانی، شخصیت بزرگتر از زندگی است، پر انرژی و غیر قابل پیش بینی است. او با رابرت نامعلوم به کرت به کار در معادن سنگ قبر راوی می پردازد و این جفت یک رابطه منحصر به فرد را ایجاد می کند. دو نفر نمی توانند بیشتر از هم جدا شوند: روایتگر مغزی، متوسط و محفوظ است؛ Zorba بی حد و حصر است، روحیه، و فراتر از قواعد تمایل. در طول سفر خود، او بزرگترین دوست و الهام بخش راوی می شود و به او کمک می کند تا از شادی زندگی لذت ببرید.


خرید کتاب زوربای یونانی
جستجوی کتاب زوربای یونانی در گودریدز

معرفی کتاب زوربای یونانی از نگاه کاربران
دوست داشتم مضامینی که مطرح کرده بود. فلسفه‌هایی که دنبال می‌کرد و سیری که داشت، پایان‌بندی معرکه و طنز ناب و دوست‌داشتنی‌ش که می‌موندی تعجب کنی یا بخندی. یه‌جاهایی‌ش واقعاً قهقهه می‌زدم. ولی زوربا و خط مشی زوربا و کلاً قالب اپیکوری ِ زوربای یونانی، بی‌اندازه اغراق‌گونه بود. تا یه‌حدی آدم می‌تونه ارتباط بگیره. تا یه‌حد دوستش داشتم. ولی این‌همه مبانی فلسفی خوبی مطرح شدن و رها شدن و بازم تم بوالهوسی‌های زوربا رو گرفتن. و من مقداری فمنیستم، هیچ‌خوشم نمی‌اومد از نگاهی که به‌زن داشت، کارهایی که با زنا می‌کرد و عقایدی که در موردشون داشت. و شاید من دارم مبالغه می‌کنم. اما باور کنین این‌قــــد این‌چیزا تکرار شدن، این‌قــــد دنبال شدن، این‌قــــد همه توصیفا حتی از دار و درخت و دریا شهوانی و جسمانی بودن که واقعاً حس می‌کردم نویسنده می‌خواد قبح اینا رو بریزه و در مخاطب نهادینه‌شون کنه. زوربای یونانی طنز فوق‌العاده‌ای داشت و برخی جملات و دیالوگ‌های محشر که حیف کتاب امانت ِ کتابخونه بود و زیرشون خط نکشیدم. اما، خیلی خط مشی‌هاشو درک نکردم، ارتباط نگرفتم و نپسندیدم.

مشاهده لینک اصلی
این کتاب میتواند میتواند نگرش شما را به زندگی عوض کند. اگر واقعا به کتاب علاقه مند باشید، این کتاب برای همیشه در ذهن شما باقی خواهد ماند حتی اگر دید زوربا را به زندگی قبول نداشته باشید. و در بدترین شرایط زندگی زوربا را به خاطر خواهید آورد و لبخند خواهید زد. رقص زیبای آخر فیلم را از یاد نبرید!

مشاهده لینک اصلی
@ -ΜιΠ± Ï Ï † من من ÎμγΠ±: من \"من\" Î ± Î¯Î½Î¿Î½Ï ها Cosmostar من، من من پایان ± IZI Î ± کنم من · من \"من\" من »من · من € کنم من ±، .II Îμγώ κάμÎμι من من άμΠ± من\" ± ± من \"من · من € Î ± من\" من ˹éÒ، † ÏŒÎ¼Î¿Ï \"من من € Î ± من\" من · κώνÎμÏ ± Î · من \"  ± Î¿Î¼Ï ...  · οÎ'Î¿ÏƒÏ † Î ± ¾، ιμÎÎ½Î¿Î½Ï »± Î، ιμÎÎ½Î¿Î½Ï دوم ± Ï Ï Ï Î¹ÎºÎ¿Î¯،\" ίμΠ± ± ± کنم من ίκÎμÏ، ξÎμκΠ»من این است که من € من\" من ± من \"من ±\"؛ \"من ± من\" من، من \"من» ÎÎμι ± Ï IZI Î ± است که من پوشه، ها Cosmostar κοι.ÎŸÏ Î ± Ï Î ± ë³'ë، من € ï »Î¹Î¬Î½Î¸ Ï ‰ Ï € کنم من »من ‰ KXnIƒ من ... من νά من \"من Î ± من ... من\" άι ÏƒÏ Î ± من \"من ÏƒÏ ... νÏ\" Â Î¶ÏŽÎ½Ï ‰ · من من من من ± ë³'ë، ... پایان من \"من\" من! Î ± Î ± III، γνώσΠ· ÎºÎ¿Î¹Ï \"Î¬Î¶Ï ‰ من\" Î¤ÏŒÏ Î ± من \" ¿من ... من، من ± Î Î¤ÏŒÏ € من ... من، Î ± Ï »دوم: من • من\" من \"Î ± Î¯Î½Î¿Î½Ï ± λ من Î¬Î½Î¸Ï Ï ‰ Ï €، ÎμκÎμÎ¯Î½Î¿Ï ¿ÎºÏŒÏ، .من \"من άÎμι Î ± Ï € Î ± Ï IZI λ Î ± Ï ‰ من، ή I²، μιόÏ؛ Novasports ÏƒÏ ... ίÎ'ιο κάνÎμι · Î¯Î½Î¿Î½Ï ± Ï Î ± Î »Î ±، Î¯Î½Î¿Î½Ï ÎºÎ¿Î½Î¿Ï ± من، من \"من οιό μονάÏ\" Î¤ÏŒÏ Î ± Ï ‰ من \"ÏŽ.Κι όσο νίÎ'ΠνίÎ'ιÎ، ± است که من، ÎκÎ'οσΠدوم ± من \"من من من ‰ من ... من\" ÏŽÎ³Ï ÏƒÏ ... ‰ Ï † Î ± ίνÎμÏ \"Î ± Ï Ï ‰ € من، من من من ± Ï ‰ Ï ÏŒÎ¼Î¿ ... من \"من Î ± Î · من\" من Ï ‰ من \"ÏŽ.ÎœÏ ‰ من، ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Î¬Îμι Î ± Ï € Î ± Ï Î ± λ من Î¹Î ÎºÎ¿Î½Î¿Ï ± من »من ... من، من\" من ... من، من ... من € Î ± من، من \"است که من € ï» ¬ìŠ¤ì- دوم ÏƒÏ ... ¿ÏƒÎºÎ¯Î¶ÎμÏ \"± Î من، من\" Î ± ‰ است که من ΜΠν Î¬Î½Î¸Ï Ï ‰ Ï € من، όμο ¿Î¼ÏŽÎ½Î¿Ï ... Î ± Ï Ï ‰ € من، من ± ÏƒÏ ... ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Î¯Î³ÎμÏ \"Î ± Ï Î ± Ï † İ.İ Î ± λ من ‰، όμο Ï Ï † Î ± Ï ¬ìŠ¤ì- من \"من\" من من \"من € ώγÎμι ίνÎμι ± Ï € ΠάÎμι ±، Î¿Ï Î¿Î²Î¬Ï\" من ± Ï دوم ή όμο ± من ... من \"من\" من θÎμÏŒ من \"من ± من ... من\" من ± Î½Ï \"ίθÎμÏŒ\" من ... من، من ± من \" ± ± ± Ï ÏŽÏƒÎμι όμο Î ± من \"من Î ± Ï Î ± ¾ ± Ï € λ من Î¹Îºî® \"TNB ± من\" من ν این است که من ± \"όνÎμ Ï † Î ± من\" من ± Î³ÎºÎ¬Ï ... من »Î®ÎºÎ¹Î ± من\" من Î ± κομοίÏ! Î ± Ï † Î ± ÎμίμΠ± من \"من ¸ê³ پوشه ... یکشنبه Î ± Î ± من\" من ± Î³ÎºÎ¬Ï ... من »Î®ÎºÎ¹Î ±! @ ..it • ΜΠΠ± من ... من \"است که من € Πν ± ονισÏ\" ιμοκΠμονόΠισμόÏ، من € کنم من ‰ ικών βάσÎμι Ï € \"از σÎ- فرم βιβÎ؛ Î ± Î ±، ίνονÏ، ± من ... من\" من Î ± من \"من Î ± Î »من» Î ± Ù »من · من\" من · من این است که من \"ή! آنجلوپولوس Î | Ï Î¬Î²Î¹Î ±\" ζάκΠ· من، من IOE † من، ¬ ή دوم این است که من ± Î ‰ پوشه (¹ من \"من · من، من ... من من» ήνιΠ\"ή NEOS Î ± من\" من · من، ÎξΠ· من، من ±) من † ï »Î¿ÏƒÎ¿Ï ‡ Î ± ¹ ¼ ± Î'ικό من\" این است که من € من \"من ± βιβλ Î ± من \"من ... ΚÎ'Ϊ ΜΠι ΜΠمن، من ... من Î³Î³Ï † Î ± Ï، ¼ ± من\" ιμοκÎ، μιΠάÎμι دوم \"من · من، من ή E | ¬ê³ ΜΠ± γικό € من\" من ο.ÎÏ من \"من · من Î²Î¯Î½Ï زیرنویس\" من · من \" ± Î ± ï € ï »Î¬Î¸Îμι Î ± Î ± من\" من ·، ¹ من \"من ... من، من € Î¿Î¯Î¿Ï ... من، ، ë³'ë ÎνÎμσΠ± Î ± Ï € Î ± Ï Î ± Ï ... پایان، ¹ ÎμνÎ'ιΠ± Ï † من من من \"من · من، من\" است که من من ± من \"من ... من، من Ï € Î ± E | ¬» »من · Î ± Î¿Î¼Ï ... III\" ή NEOS Î ± Î½Ï \"νο من من ‰ \"I II ±\" من ± من \"من ± Ï € Î ± Ï € ΠοβΠλ Î ± من \"Î¯Î¶Î¿Ï ... Î ± σοβΠά.Î ± • englanti ÎμÎ¼Ï † Î Î ± من \"من من من من\" ομÎμÏ II، II I Î®Ï Î ± Î ± ζ · من \"CAM،\" من، من € οίÎμÏ، ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï من من من من ± νÎμίÏ، این است که من Ï € Î ± Ï ... بی بی سی من \"من ± βάζονÏ\" Î ± من \"من ± βιβλ Î ± من \"من ... ÎœÎ'Î¡Î Î¿Î¼Î¯Î¶Ï من من ‰\" ¸ê³ پوشه پوشه Î »من · من € μική I II € ή Î¯ÏƒÏ € پوشه ± من\" من \"ιγμή · κά ή من\" من ... من، من ± ικών Î²Î¬ÏƒÎ¿Ï ... ν ΜΠβιβΠفرم I \"من ... من ± άβιΠ±\" ζάκΠ· -ιÎ'Πά دوم من، من κόσμοÏ، Î »من» من Î¯ÏƒÏ € οιοÏ، من € ... این است که من این است که من ± من \"من\" است که من ± βάσÎμι · پوشه ώσσΠ± Ï € Î ¬ìŠ¤ì- من \"من · من، من ± Ï € من ... من من من Î ± κά Î½Ï \"از νÎÏÎμι درجه\" من Î ± Î »من · من\" من ... من \"من ... من، من ± است که من ± من \"من Î ± من\" من ± من \"من € کنم من ±\" من ... من من من Î ± νιώσÎμι من \"من Πγγιγμά من \"من ... من † Î ± من\" ικά.Ο Î'Î ÎξΠ· من، من σμΠÎ'Ï، Î¯Î½Î¿Î½Ï ± Î ± Ï € Î¿Î¹Î¿Ï \"من ... من، من € Î ± Î Î ± کنم من · من\" Î¹ÎºÎ¿Ï Î ± Ï @ κά Î½Ï \"Î ± Ï Î¼Ï، @ I Î¹ÏƒÎ¼ÏŒÏ \"قطر Î½Î¹ÎºÎ¿Ï من، من من من ± ± من\" من ... من € Î من ... من ± Î½Ï \"ήσÎμι.Το فرم βιβΠ± Î¯Î½Î¿Î½Ï Î³ÎμμάÏ\" من Î ± Ï € Î ± من \"Î®Ï Î» ήθÎμιÎμÏ، -¹ Ï Î½ όνισÎμ όσο Î »Î¯Î³Î! Î¿Î¼Î¯Î¶Ï ‰ Ï من\" من \"Î ± Ï € ÏŒÏƒÏ Î¿Î¯ ± Î ± Î ± Î¯Î½Î¿Î½Ï Î¹Î³Ï\" ή ÎνÎ'ÎμιξΠ· من \"من ... μÎμγΠ±» بایگانی ... من \"من ± من ... من € Î ± Ï Î³Î¼Î\" νο Î ± € Î ¿من من NEOS ± Î ± Ï € Î ± Ï ‰ œë¬¼ì- Î »20 ± Î، ± λ من »Î ± من، من ± Ï † θήμΠ‰ Î ± من \"من Î ± βάσÎμÏ\" branch_mapping_dlg_condtion_items_update_defaultConditions_zero Î ± کنم من Î ± Î ± Î ± Ï Î¹Îºî® \"branch_mapping_dlg_condtion_items_update_defaultConditions_zero من\" من · من Î¿Î¼Î¿Ï Î¿Ï Î¹ÎºÎ¿Î¯ من \"من ... μόνοι NEOS من، .ΤΠ± Î ± 5\" من Î ± Î¯Î½Î¿Î½Ï ± ¹ Î »Î¯Î³Î!

مشاهده لینک اصلی
من خوابم من رفتم زندگی @ زندگی؛ حتی اگر من یک sã¼ng آلن میلی آمپر ± ± ± ص bã¼tã¼n okuduklarä دارند، حذف و چه bã¼tã¼n gã¶rã¼p iåÿit زوربا نار ± N büyük مدرسه وارد کنید و من baåÿlasa الفبای gerã§ek! من در جاده تغییر کرده ام! من کاملا تحصیل کرده ام، دوست داشتنی و آرام هستم. من مسخره نکردم، شستشو، نوشیدن، سوار شدن، snacking، cararmaking، scrapping. روحم را با استقامت پر کردم متأسفم، این دو عضو این خانواده هستند که مرا در صلح نگه داشته اند.

مشاهده لینک اصلی
من بسیار به یاد می آورم زمانی که ابتدا Zorba یونانی را با نیکس کازانتزاکیس خواندم - \"من در اولین بازدید خود از یونان بودم و از طریق بازار کلوپ مون سستراکی در آتن رفتم، یکی از کتاب فروشی های زیادی بود که انواع مواد خواندن را برای ما توریست ها هستیم و در میان همه آخرین تریلرها و کتابهای سفر، یک کتاب بود که به نظر می رسید می گفت «شما باید بخوانید» ... این یک کتاب بود که من را در یک سفر سوزاننده به من هدیه کرد تا من بی نهایت اتصال به جهان یونان و یونانیان. عشق برای زندگی، برای اشتیاق، برای زندگی هر روز به طور کامل. تا احساس ... | و پس از اولین مطالعه من پس از آن، سال 1973، آن را بارها و بارها خوانده ام ... و هر بار که من با این کتاب زیبای الهام گرفته و شگفت زده شدم که خیلی بیشتر از این که من را در آن سفر ببرم! !! این کتابی است که باید توسط هرکسی که می خواهد لمس شود و شاید با چگونگی زندگی ما ببیند، خوانده شود. این کتاب این است؟ من خلاصه ای را خوانده ام که احساس می کنم بهترین توصیف آن است. Synopsis از WikipediaZorba خوشحال است که یونان مقاومت در برابر تعریف آسان دارد. مانند ادیسه و دون کیشوت، تقریبا بدون نقشه است اما هرگز بی معنی است. مانند قهرمانان این sagas داستانی، قهرمان آن، الکسیس زوربا، یک سایه بزرگتر در جهان ایجاد می کند تا اینکه جهان به او برسد. â € | چه کسی Zorba است؟ او Everyman با لهجه یونانی است. او Sinbad با سانچو پانزا عبور کرده است. او نیروی زندگی شویانی است که به یونانی بلند، قهوهای مایل به زرد و قهوه ای ریخته شده است که 65 سال از او در خورشید مدیترانه چشمهایش را خراشیده و خنده قاتلی او را خنثی نکرده است. â € | Zorba کافر بزرگ در همه چیز است، اما زندگی فراوان است. او با زخم های گلوله ای مواجه است، او هیچ اعتقادی به جنگ ندارد. با توجه به ترس از احترام قبل از جهان، او نمیتواند مذهب یا کشیشها را سازماندهی کند (@ [آنها] حتی کت و شلوار خود را نیز پوشانده اند @). کودک غریزه، زوربا ساعاتی را تعریف می کند که انگار او آنها را ایجاد کرده است. Daytime یک مرد است @ او توضیح می دهد،night زن است. @ در بسیاری از شب Zorba سر به خانه Boubuulina، blowzy، پایین آمدنold Siren، @ یک بار عزیزم از دریاها و ناوگان. زوربا به او هشدار میدهد وقتی که رئیسش از عشق به یک جوان، بیخوابی لذت می برد، به او هشدار میدهد: «هر انسان احمقانه است، اما بزرگترین احمقانه بودن همه چیز ... ندارد.» رئیس، مشاوره زرب را به قلب و بیوه جوان به رختخواب. در همین حال، زوربا هیچ فرصتی برای پرسیدن چنین گیج کننده ها نداشته است: زن چیست؟ چه کسی ستاره را ساخت چرا مردان می میرند؟ بیوه های فرمانده توسط دهقانان خاخام خورده کشته می شوند، بوبولینا می میرد، معدن منگنز شکست می خورد - و همه این بلایا به قلب پیام زربس منجر می شود: زندگی کنید مثل یک لحظه بعد مرگ. داستان دوستی، خود کشف و پیدا کردن قدرت درونی است. دو نفر، بنابراین متفاوت است ... Alexis Zorba، فیلسوف زندگی کامل به عنوان کامل و راوی، نویسنده آرام و علمی است که به یونان بازگشته است تا یک معدن را در یک روستای کوچک Cretan دوباره باز کند ... | همانطور که دو مرد زوربا به آرامی داستان زندگی خود را به نمایش می گذارد و در نتیجه تاثیر عمیقی بر چگونگی از دست دادن آن در شادی فقط زندگی می گذارد. زربا سیراب کننده و عمیق است و لذت بردن به چشم انداز | | این یک کتاب قدرتمند است که به شما الهام بخش است. چگونه باید زندگی خودمان را به طور کامل زندگی کنیم و لحظه ای نگذاریم. هر روز زنده بمانید همانطور که آخرین روز شما بود !!! \"آنها سه نوع مرد هستند: کسانی که هدف خود را، همانطور که می گویند، برای زندگی خود، خوردن، نوشیدن، عاشق شدن، رشد و ثروت، و معروف می سازند\". سپس کسانی را که هدف خود را نه زندگی خود زندگی می کنند، بلکه خود را با زندگی همه مردان متعهد می سازند - آنها احساس می کنند که همه مردان یکسان هستند و سعی می کنند آنها را روشن کنند، تا آنها را به همان اندازه که می توانند دوست داشته باشند و به آنها خیر بدهید در نهایت کسانی هستند که هدف زندگی در کل جهان هستند - همه چیز، مردان، حیوانات، درختان، ستاره ها، ما همه ی آنها هستیم، همه ما یک ماده هستیم که در همان مبارزه وحشتناک دخیل است. چه مبارزه؟ â € | انتقال ماده به روحیه. â € و بله، من پیدا کردم من هیجان انگیز یونانی مان ... | شوهر من کاستا، یک یونانی واقعی در قلب بود و ما زندگی خود را با هم به شکلی شگفت انگیز زندگی مشترک! ! در حالی که تجربه خوشبختی، ما از آن آگاه هستیم. فقط زمانی که شادی گذشته است و ما به آن نگاه می کنیم، ناگهان متوجه می شویم - گاهی اوقات با حیرت انگیز است - چگونه خوشحال شدیم. لطفا ... اگر شما این کتاب را خوانده اید، من از شما خواسته ام که انجام دهم الان هم شما برای همیشه خوشحال خواهید شد که شما انجام دادید. یکی از بسیاری از نقل قول های مورد علاقه ای که من در این کتاب دوست داشتم:

مشاهده لینک اصلی
سلام Zorba، vira vira! این یک کتاب مرموز زیبا بود. حوادث، جو، جغرافیا، خلق و خوی مردم، به عنوان آنها را می توان توضیح داد. من آن را مانند یک افسانه عاشقانه خواندم. زوربا یک شخصیت بسیار جالب است. دنیلن گورور کازانکیکس زندگی خود را مورد محاسبه قرار داد. اما نویسنده همچنین باید یک پسر واقعا جالب باشد! زوربا، با هویت مرموز و پرماجراش، در طول زندگی خود در آنجا پرتاب شد. در حقیقت، او نمی خواست به دست بیاورد. او از طریق کتاب با سرگرم کننده و هیجان صحبت می کند و بدون سوال کردن، عمیق می کند. با استفاده از نویسنده Zorbaskin به طرز ماهرانه ای پرسش از اصول زندگی، جنسیت، معنی زندگی است. نار ± ± ± کای توصیف کمی pasifliäÿ دافعه به من به وضوح با قناعت که در کمی SA ± ± ± ortalarä KA LDA ± ± ± N kitabä آمد را بیان کنند. با این وجود، این یک کتاب متفاوت برای صرفه جویی در وقت برای خواندن بود.

مشاهده لینک اصلی
وقتی همه چیز غلط است، لذت بردن از روح خود را ببینی و ببینید آیا استقامت و شجاعت است یا خیر؟ دشمن نامرئی و قدرتمند - بعضی او را خدا می نامند، دیگران شیطان، به نظر می رسد که ما را مجبور به نابود کردن ما کند؛ اما ما نابود نگردیده است. مجموعه ای استوار در مناظر کرتان - چشم انداز خام را که از گرانیت و سنگ آهک تشکیل شده است تصور کنید. زیتون های نقره ای، انجیر و گیاهان انگور، گیاهان نارنجی، عطر مریم گلی و نعناع، ​​فضای گسترده ای از دریا و جزایر زمرد در فاصله ای است که در نور خورشید فرو می رود. در اینجا هیچ جای دیگری وجود ندارد که زمان آنقدر تنبل باشد. یونان، گهواره تمدن. نوکر، کتابفروشی که به دنبال زندگی واقعی می باشد، برای مدیریت یک معدن زغال سنگ وارد می شود. پیش از این در کافه بندر او با زوربا که خدمات او را ارائه می داد، ملاقات می کرد. مردان تقریبا در همه چیز متفاوتند: منشا، سن، باورها، خلق و خو، دین، شیوه زندگی. اما دوستی آنها آغاز می شود. زوربا یکی از شخصیت های برجسته ترین زندگی در تمام ادبیات است که می دانم. هنگامی که ما با او ملاقات می کنیم، مرد 65 ساله ای است که در قلب مرد جوان است، که دور و پهناورانه سفر می کند، اشتیاق برای زنان، شراب و زندگی. از سوی دیگر، یک فرد ساده و حساس، قادر به تحسین زیبایی طبیعت است، که عمیقا نگرانی و اضطراب خود را پنهان می کند و از زندگی لذت می برد. مردی که زندگی خود را با طعنه و فلسفه زندگی اش به چالش می کشد @ به نظر می رسد که من در هر لحظه ای بمیرم؟ این کتاب نه برای گفتن و نه برای بررسی. این کتاب برای نوشیدن و خوردن، برای آواز و رقص، برای خنده و تنفس است. این کتاب برای شما می تواند بگوید هنگامی که شما شکست خورد هیچ چیز! چیزی برای نگرانی در مورد این کتاب برای شما می تواند بر روی بستر مرگ شما فریاد بزند و من شلوغ و پر از چیزهایی در زندگی من انجام، اما من هنوز هم انجام کافی نیست. مردان مثل من باید یک هزار سال زندگی کنند. شب بخیر!. این کتاب برای زندگی است. به من زوربا آموزش بده

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب زوربای یونانی


 کتاب کیفر آتش (برج بابل)
 کتاب کاندید یا خوش باوری
 کتاب محبوبه ویتگنشتاین
 کتاب در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند
 کتاب چرم ساغری
 کتاب جنایت و مکافات