کتاب داستان تمام داستان ها

اثر امیرحسین فطانت از انتشارات مهراندیش-داستان فلسفی

به نام عقل خونِ عشق قربانی محراب خدایان حقیر شد و به نام عدل انسان به درد قصاص شد و به نام خدای موسی و عیسی و محمد زمین رنگین از خون مقدس انسان گشت و کاتبانی که ظلم را مرقوم می‌کردند، بر جایگاه کتابت عدل خدا تکیه زدند و بدی را نیکویی خواندند و نیکی را بدی نامیدند و نور را ظلمات گفتند و ظلمات را نور نامیدند و با شمشیرهای آخته و خون‌آلود بر دروازه‌های شهر خدا ایستادند و نه خود گذشتند و نه گذاشتند تا خلق بگذرند

از متن کتاب


خرید کتاب داستان تمام داستان ها
جستجوی کتاب داستان تمام داستان ها در گودریدز

معرفی کتاب داستان تمام داستان ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب داستان تمام داستان ها


 کتاب یادداشت های عاشقانه
 کتاب داستان تمام داستان ها
 کتاب پرومته سست زنجیر
 کتاب جزیره
 کتاب پنجره ای که سیگار می کشید
 کتاب نام مرده