کتاب خاطرات یک مغ

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات کاروان - مترجم: آرش حجازی-داستان فلسفی

پائولو کوئلیو، در سال 1986، سفری را به سوی سانتیاگوی کمپوستلا آغاز کرد که به شکوفایی روانی او انجامید و راهی را به سوی او گشود که بعدها میلیون ها خواننده اش را نیز در آن با خود همراه کرد. کتاب خاطرات یک مغ، داستانی بر اساس مکاشفات این نویسنده در این سفر است.


خرید کتاب خاطرات یک مغ
جستجوی کتاب خاطرات یک مغ در گودریدز

معرفی کتاب خاطرات یک مغ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خاطرات یک مغ


 کتاب چهل قانون عشق
 کتاب جنبش رومانتیک
 کتاب روی سیم تار
 کتاب خاطرات یک مغ
 کتاب شوهر معمولی من
 کتاب رساله دلاور اشراق