کتاب برادرزاده ی رامو

اثر دنی دیدرو از انتشارات نشر چشمه - مترجم: مینو مشیری-داستان فلسفی

برادر زاده ی رامو گفت‌و‌گویی خیالی میان نویسنده و شخصیتی خاص است که به او رند و لاابالی گفته می شد، جریان دارد و در حین این گفت و گو دیدرو درباره‌ی انواع مصادیق مانند اخلاق، عشق، آموزش، مذهب و سرنوشت و بحث می‌کند. نظراتی که این کتاب را یکی از مهم‌ترین آثار داستانی-فلسفی قرن هجدهم کرده است.


خرید کتاب برادرزاده ی رامو
جستجوی کتاب برادرزاده ی رامو در گودریدز

معرفی کتاب برادرزاده ی رامو از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب برادرزاده ی رامو


 کتاب مثل فیلسوف نوشتن
 کتاب زنی با موهای قرمز
 کتاب غریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی
 کتاب هرتزوگ
 کتاب همه می میرند
 کتاب دنیای سوفی