کتاب اتاق شماره 6

اثر آنتون چخوف از انتشارات امیرکبیر - مترجم: کاظم انصاری-داستان فلسفی

اين داستان ماجرای دکتر و پنج بيماری است که در اتاق شماره‌ی ۶ بيمارستانی قرار دارند كه فقط يكی از آن‌ها از طبقه‌ی ممتاز و بقيه پيشه‌ور و كاسب‌كارند. در يكي از روزها‌ی اوايل بهار كه برف سنگينی آمده بود، در گودال واقع در كنار گورستان دو جنازه‌ی كهنه پيدا مي‌شود. يكی از آن‌ها جسد يك پيرزن و ديگری جسد بچه‌ای است كه آثار مرگ غير‌طبيعی در آن‌ها مشاهده می‌شود. شايعه‌ی كشف اين دو جنازه و وجود قاتل ناشناسی در شهر ورد زبان‌ها می‌گردد و ...


خرید کتاب اتاق شماره 6
جستجوی کتاب اتاق شماره 6 در گودریدز

معرفی کتاب اتاق شماره 6 از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اتاق شماره 6


 کتاب دم را دریاب
 کتاب مواجهه با مرگ
 کتاب تانگوی شیطان
 کتاب 10 دقیقه و 38 ثانیه در این دنیای عجیب
 کتاب چهره مرد هنرمند در جوانی
 کتاب ماندارن ها